Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Terug naar nieuws

Ventilatie in units tijdens COVID-19, hoe zit dat?

Gepubliceerd op:

Kort samengevat is het advies als volgt:

 1. Ventileer in ieder geval minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op
  het unitgebouw. Bij onduidelijkheid hierover laat een onafhankelijk expert dit controleren;
 2. Laat indien mogelijk de ventilatie zo veel als mogelijk in de hoogste stand aanstaan. Als er sprake is
  van CO2-gestuurde ventilatie pas dan tijdelijk de instellingen van het systeem aan zodat in de hoogste
  stand geventileerd wordt. Laat na het gebruik van het lokaal de ventilatie een tijd na draaien en in de
  ochtend voor gebruik eerde opstarten zodat bij aanvang van de lessen het lokaal goed geventileerd is.
 3. Indien sprake is van recirculatie van ventilatielucht in dezelfde ruimte dient het gebruik van een
  dergelijk ventilatiesysteem vermeden te worden zoals aangegeven in de LCI-richtlijn van het RIVM.
  Overleg met een expert en/of uw installateur wat eventuele ongewenste neveneffecten kunnen zijn
  voor het binnenmilieu bij het uitschakelen van ventilatie in het klaslokaal. Zie ook het hoofdstuk
  ongewenste neveneffecten in deze handreiking.
 4. Volg de adviezen van de Rijksoverheid en de sectorspecifieke protocollen voor wat betreft de
  bezetting van het unitgebouw, het houden van onderlinge afstand en de hygiënerichtlijnen op. Voor
  leerlingen onderling kunnen andere regels gelden dan voor volwassenen (personeel en bezoekers).
  Zie voor de volledige informatie de site van de Rijksoverheid en het protocol van de PO- en VO-raad.
 5. Lucht vaker dan normaal (bijvoorbeeld in het VO na ieder lesuur ramen en deuren 10 tot 15 minuten
  tegen elkaar openzetten of in het PO luchten tijdens de pauzes en vaker indien nodig).
 6. Bij grote integrale HVAC-systemen (ventilatiesystemen) kan recirculatie van lucht van de ene ruimte
  naar de andere plaatsvinden. Ook kan er sprake zijn van recirculatie-units en warmtewisselaars
  zonder 100% scheiding tussen uitgaande- en binnenkomende ventilatielucht, deze verdienen
  aandacht. De LCI-Richtlijn van het RIVM is terughoudend met het advies of gebruik van een dergelijk
  systeem vermeden moet worden. De school kan er wel voor kiezen eventuele recirculatie in het
  systeem tijdelijk te beperken. Overleg met een onafhankelijk expert* of met de installateur hierover
  indien dit in het schoolgebouw van toepassing is.